dnes je 22.7.2024

Input:

Finančné výkazníctvo verejnej správy v roku 2023

26.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.1 Finančné výkazníctvo verejnej správy v roku 2023

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Legislatívna úprava § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov sa zaoberá rámcom finančného výkazníctva verejnej správy, a to:

  • súbormi údajov z účtovných výkazov

  • súbormi údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Subjekty verejnej správy sú povinné predkladať uvedené súbory údajov Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Subjekty verejnej správy sú zadefinované v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu. Zaradenie do verejnej správy znamená zaradenie do:

  • ústrednej správy,

  • územnej samosprávy,

  • fondov