dnes je 21.4.2024

Input:

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizácii

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.3 Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizácii

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Ako účtovať finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizácii?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúce postupy účtovania.

Pohľad autora na problematiku:

Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatie bežného transferu od zriaďovateľa  222  354  
Vyplatený finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi z výdavkového účtu/pokladne vopred - vo výške príspevku zamestnávateľa - vo výške príspevku zo sociálneho fondu  335335  222, 211 222, 211  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami  354  691  
Zúčtovanie- príspevku zamestnávateľa na stravovanie - príspevku zo sociálneho fondu podľa skutočného nároku zamestnanca  527472  335335  

Problematika je