dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1.1.1 Komentár k ZDPH § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál


§ 69aa

Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

(1) Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 na účel jeho dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, sa môže dať zastúpiť daňovým zástupcom, ak

a) tieto dodania tovaru zahraničná osoba uskutočňuje výlučne prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania ako je elektronické trhovisko,