dnes je 17.6.2024

Input:

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.2 Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a jej uloženie v registri účtovných závierok predstavuje pre účtovníkov obdobie, kedy sa v roku 2023 ešte stále venujú účtovným výkazom a iným účtovným informáciám týkajúcich sa účtovného obdobia roku 2022.

Základnými predpokladmi pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky sú koordinácia procesov účtovania a zostavenia individuálnej účtovnej závierky vo všetkých účtovných jednotkách konsolidovaného celku, sledovanie vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku počas celého účtovného obdobia a technické zjednotenie informácií z rôznych ekonomických systémov jednotlivých súčastí konsolidovaného celku.

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje obec na základe individuálnych účtovných závierok zriadených rozpočtových organizácií,