dnes je 30.6.2022

Input:

Krízový štáb obce - pomôcka pri jeho tvorbe v obci

11.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.11 Krízový štáb obce - pomôcka pri jeho tvorbe v obci

Ing. Jozef Kubás, PhD.

Stiahnuť dokument


Krízový štáb obce

pomôcka pri jeho tvorbe v obci

Predslov

Krízový štáb je výkonný orgán krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu uvádza v § 10, že obec na svojom území zriaďuje krízový štáb. Práve preto je potrebné si uvedomiť, že toto právne znenie ukladá jeho tvorbu ako zákonnú povinnosť, ktorú musia obce splniť. Krízový štáb je možné zaradiť do dokumentácie na úseku krízového riadenia. Vypracovanie a aktualizácia krízového štábu nie je podmienená odbornou spôsobilosťou. Z toho dôvodu ho môže vypracovať a aktualizovať samotný starosta, prípadne ním