dnes je 3.6.2023

Input:

Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdielu zo zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2022

4.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.59 Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdielu zo zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri účtovaní rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny platenej v hotovosti.

Zákonom č. 457/2021 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 18/1993 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o cenách”) sa s účinnosťou od 1.7.2022 zavádza zaokrúhľovanie cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len

„tovar”), ktoré sú uhrádzané v hotovosti.

Spôsob zaokrúhlenia ceny je upravený v § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok

Najnovšie články
viac článkov