dnes je 4.8.2021

Input:

Návrh novelizácie zákona o bankách

30.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.291 Návrh novelizácie zákona o bankách

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Vláda SR predložila návrh novelizácie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ktorého hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať štrukturálne požiadavky, ako mechanizmus dvojitej ochrany, zabránenie automatickému zosplatneniu v prípade úpadku, jednotné európske označovanie a iné.

Navrhované zmeny majú za cieľ zlepšiť existujúcu úpravu a napomôcť stabilite financovania bánk, prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť ochranu a právnu istotu investorov.

Zmeny majú smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli:

  1. finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu,
  2. kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu,
  3. zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia,
  4. s