dnes je 25.2.2024

Input:

Nové postupy účtovania pre štátnu správu a samosprávu od 1. 1. 2023

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.65 Nové postupy účtovania pre štátnu správu a samosprávu od 1. 1. 2023

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Od roku 2008 do konca roka 2022 platili pre štátnu správu a samosprávu spoločné postupy účtovania reprezentované opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Od 1. 1. 2023 sú však postupy účtovania rozdelené, a to na samostatný všeobecne záväzný právny predpis – opatrenie:

  • pre štátnu správu (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy). Konkrétne je to opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú