dnes je 8.12.2023

Input:

Novela k Zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2023 a 1.1.2024

22.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.75 Novela k Zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2023 a 1.1.2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 113/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelizáciou dochádza aj k zmene zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rámci predmetnej novelizácie sa zakotvuje ustanovenie, že dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Možno skonštatovať, že v tomto kontexte ide o precizáciu ustanovenia v

Najnovšie články
viac článkov