dnes je 29.2.2024

Input:

Novela postupov účtovania pre samosprávu

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Novela postupov účtovania pre samosprávu

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obce, mestá, samosprávne kraje, ich rozpočtové a príspevkové organizácie začínajú účtovné obdobie roku 2024 novelizovanými postupmi účtovania. Od 1. 1. 2024 je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014915/2023-361, ktoré novelizuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania”).

Predmetom novelizácie je doplnenie, resp. podrobnejšia špecifikácia obsahovej náplne jednotlivých syntetických účtov.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať konkrétnymi úpravami, ktoré od 1. 1. 2024 platia pre účtovné jednotky v samospráve.

Rozšírenie