dnes je 29.2.2024

Input:

Novela postupov účtovania pre štátnu správu

16.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.2 Novela postupov účtovania pre štátnu správu

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie začínajú podobne ako účtovné jednotky samosprávy účtovné obdobie roku 2024 novelizovanými postupmi účtovania. Od 1. 1. 2024 je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13953/2023-361, ktoré novelizuje Opatrenie zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy (ďalej len „postupy účtovania”).

Predmetom novelizácie je doplnenie, resp. podrobnejšia špecifikácia obsahovej náplne jednotlivých syntetických účtov, podobne ako pri novelizácii postupov účtovania pre samosprávu.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať konkrétnymi úpravami, ktoré od 1. 1. 2024 platia pre účtovné