dnes je 8.12.2023

Input:

Novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1. júla 2023

22.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.76 Novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1. júla 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

I. Charakter prijatej novely

Zákonom č. 242/2023 Z. z. z 20. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „novela č. 242/2023 Z. z.) dochádza s účinnosťou od 1.7.2023 taktiež  k novelizácii zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na tomto mieste je úvodom žiaduce zvýrazniť, že vyššie uvedená novela je reakciou na Správu Európskej komisie o stave právneho štátu 2022 v Kapitole o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku odporúča Slovenskej republike v oblasti mediálnej politiky, aby „posilnilo

Najnovšie články
viac článkov