dnes je 8.12.2023

Input:

Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1. novembra 2023

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:24

Kapitoly videa

Predmetom webinára je priblížiť novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. novembra 2023. Novou právnou úpravou získajú obce možnosť dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok. Novelizovaná právna úprava sa zameriava na úpravu pravidiel nakladania s majetkom obcí s cieľom zvýšiť jeho transparentné, efektívne a hospodárne nakladanie.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Najnovšie články
viac článkov