dnes je 27.11.2022

Input:

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)

16.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:32

Kapitoly videa

Predmetom webinára je najväčšia novela Zákonníka práce za posledné roky, ktorá bude účinná už od 1.11.2022. Novela preberá do nášho právneho poriadku smernice Európskej únie o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela však prináša aj rôzne zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, ako otázky zrážok zo mzdy zo stravného, úprava odberných lehôt na preberanie poštových zásielok zamestnancami, atď. Novele tak musia venovať pozornosť všetci zamestnávatelia, keďže si vyžiada zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii a úprave interných procesov u zamestnávateľa.

Lektor

Mgr. Danica Černá Valentová

Mgr. Danica Černá Valentová

Do advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS nastúpila v roku 2018 po šiestich rokoch pôsobenia v pobočke významnej českej advokátskej kancelárie na Slovensku.  

Vo svojej praxi sa venuje komplexnému poradenstvu podnikateľom v oblasti pracovného a obchodného práva a tiež litigácie.  

V rámci pracovného práva sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych sporov, mobilitu zamestnancov, prechody zamestnancov, problematiku mobbingu a diskriminácie na pracovisku či na budovanie imidžu zamestnávateľa.   

Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných pracovnoprávnych projektov a interných vyšetrovaní, vykonáva právne audity spoločností a poskytuje obchodnoprávne poradenstvo.  

Venuje sa aj publikačnej a prednáškovej činnosti.