dnes je 20.4.2024

Input:

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v príspevkovej organizácií

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.12.1 Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v príspevkovej organizácií

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory    
Poradové číslo smernice:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Prílohy:       
   Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie
   
Meno    Dátum    Podpis    
Vypracoval:                
Pripomienkoval:                
               
               
Schválil:                
Účinnosť internej smernice od:       
Účinnosť internej smernice do:    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle