dnes je 29.2.2024

Input:

Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizácia

6.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.86 Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizácia

Ing. Zuzana Chochulová

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425/2017 bola schválená koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení, v zmysle ktorej oddlženie predstavuje mimoriadny nástroj štátu, ktorý zabezpečuje stabilizáciu verejného záujmu v oblasti dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti svojim občanom. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR”) spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vytvorilo v tejto súvislosti finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za stanovených podmienok. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za uvedených podmienok budú mať všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

Proces oddlženia zahŕňa uzavretie