dnes je 29.2.2024

Input:

Oznámenie údajov o štatutárnych orgánoch neziskových organizácií

6.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.87 Oznámenie údajov o štatutárnych orgánoch neziskových organizácií

Ing. Zuzana Chochulová

Ste štatutárom občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo inej neziskovej organizácie? Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol pre občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom povinnosť do 30. júna 2019 oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie. Od 1. 6. 2020 platí povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, odborové organizácie, organizácie