dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 151/2024 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

4.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.768 Podrobnosti k nariadeniu č. 151/2024 Z. z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. júla nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Príspevok za ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. a) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle sa poskytuje vo výške päť eur za jednu noc ubytovania odídenca. Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 písm. b) a c) zákona o azyle sa poskytuje vo výške šesť eur za jednu noc ubytovania odídenca.

Príspevok sa poskytuje na účet oprávnenej osoby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve, príp. v hotovosti.

Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovom sídle