dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 134/2024 Z. z.Opatrenie NBS o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.751 Podrobnosti k opatreniu č. 134/2024 Z. z. Opatrenie NBS o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom tohto opatrenia je upraviť rozsah informácií uvádzaných v:

  • ročnej a polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,

  • ročnej a polročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

  • spôsob ich predkladania Národnej banke Slovenska a 

  • rozsah ich zverejňovania.

Opatrenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 105 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 47/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení