dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 104/2024 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SR

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.721 Podrobnosti k oznámeniu č. 104/2024 Z. z. – Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti MF SR

JUDr. Renáta Považanová

Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 7 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) a j) a § 23e ods. 1 všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom môže v prípade regulácie cien podľa § 5 písm. b) a c) ustanoviť aj rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky s výnimkou regulácie cien podľa § 7 písm. a) zákona.

Pôsobnosť v oblasti cien vykonáva, okrem