dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 9/2024 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy (KZ) vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVaJS o dodatku č. 18 ku KZ vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR a o dodatku č. 10 ku KZ vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a OZVOS

7.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.632 Podrobnosti k oznámeniu č. 9/2024 Z. z. – Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy (KZ) vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVaJS o dodatku č. 18 ku KZ vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR a o dodatku č. 10 ku KZ vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu,