dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 110/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR o systemizácii štátnozamestnaneckých miest

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.727 Podrobnosti k vyhláške č. 110/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR o systemizácii štátnozamestnaneckých miest

JUDr. Renáta Považanová

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 23 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe bola v polovici mája schválená vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o systemizácii štátnozamestnaneckých miest.

Návrh predpisu bol vypracovaný v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákonom č. 99/2024 Z. z. účinným od 1. júna 2024.

Predmetom právnej úpravy sú podrobnosti o obsahu systemizácie štátnozamestnaneckých miest, opise štátnozamestnaneckého miesta, štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa a minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch