dnes je 17.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 116/2024 Z. z. - Vyhláška MO SR o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.733 Podrobnosti k vyhláške č. 116/2024 Z. z. – Vyhláška MO SR o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

JUDr. Renáta Považanová

Od júla nadobudne účinnosť nová vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej