dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 132/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.749 Podrobnosti k vyhláške č. 132/2024 Z. z. – Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. júla sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové