dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 141/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

28.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.758 Podrobnosti k vyhláške č. 141/2024 Z. z. – Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

JUDr. Renáta Považanová

S účinnosťou od 1. júla 2024 dochádza k novelizácii vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a to na základe ustanovenia § 40 ods. 1 písm. c), e), g) až i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Potreba vypracovania zmeny vyhlášky vyplynula z uplatňovania vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v konaniach o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie”) vo veci určenia