dnes je 29.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 4/2024 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.627 Podrobnosti k vyhláške č. 4/2024 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 88 ods. 3 ustanovuje porušenia antidopingových pravidiel, ktoré majú prioritnú väzbu na zakázané látky a zakázané metódy - napríklad prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca alebo použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom.

Podľa splnomocňovacieho ustanovenia v § 100 ods. 1 písm. a) zákona o šport