dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 48/2024 Z. z. - Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.670 Podrobnosti k vyhláške č. 48/2024 Z. z. – Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov štatistický úrad v spolupráci s inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku vytvára štatistické klasifikácie a štatistické číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, európskymi a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.

Od apríla tohto roku sa ruší vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 337/2021 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, pričom uvedený podzákonný predpis nahradí nová vyhláška, ktorou je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej