dnes je 29.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 531/2023 Z. z.Vyhláška MZ SR o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.620 Podrobnosti k vyhláške č. 531/2023 Z. z. Vyhláška MZ SR o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti vydáva každoročne do 30. novembra všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je ustanovená tzv. kategorizácia ústavnej starostlivosti. Cieľom tohto postupu je ustanoviť, okrem iného, zoznam medicínskych programov pre konkrétnu úroveň nemocnice, zoznam medicínskych služieb so zaradením do medicínskych programov, indikátory kvality, podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ako aj špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie.

Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti je účinná od 30. septembra