dnes je 4.8.2021

Input:

Pohľadávky

10.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.1 Pohľadávky

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií

V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2021 uskutočnené tieto účtovné prípady:


Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Štátna rozpočtová organizácia na základe zmluvy vystavila faktúru za prenájom svojich priestorov podnikateľskému subjektu.  3000  316  648  
Pohľadávka za nájomné bola uhradená, inkaso pohľadávky  3000  224  316  
Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov  3000  588  351  

Z daných účtovných operácií dosiahla rozpočtová organizácia výnosy vo výške 3000 EUR

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Štátna rozpočtová organizácia predala nepotrebnú budovu.  20 000  316  641  
Ku koncu účtovného obdobia zaúčtovala rozpočtová organizácia predpis budúceho odvodu príjmov  20 000  589  351  

Nasledujúce účtovné obdobie

Popis účtovného prípadu Suma MD D