dnes je 22.7.2024

Input:

Posledné novely zákona o verejnom obstarávaní

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:53

Kapitoly videa

Posledné mesiace prinášajú opäť raz snahu o zmenu pravidiel verejného obstarávania. Momentálne sú v legislatívnom procese dva zákony, ktoré sa tejto témy dotýkajú - priama novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI a zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Oba prinášajú určité čiastkové zmeny v obstarávaní nadlimitných zákaziek a veľmi výraznú zmenu obstarávania podlimitných zákaziek. Deklarovaným cieľom predkladateľov zákonov je uvoľnenie pravidiel verejného obstarávania. Rok 2024 priniesol ešte jednu zmenu v pravidlách verejného obstarávania - zrušenie obligatórneho využívania odborných garantov pri zadávaní zákaziek.

Lektor

Mgr. Ľubomír Kubička

Mgr. Ľubomír Kubička

Je vyštudovaný právnik, ktorý sa vo svojom profesionálnom živote venuje posledných 14 rokov verejnému obstarávaniu. Pracoval u veľkých verejných obstarávateľov ako aj v konzultačnej spoločnosti ako administrátor verejných zákaziek. Verejné zadávanie pozná z hľadiska veľkých celoštátnych zadávateľov ako aj najmenších obcí, a tiež zo strany uchádzačov. Momentálne pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore metodiky.