dnes je 15.8.2022

Input:

Postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v obci v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.3 Postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v obci v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

súvisiaci právny predpis: zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Oblasť tvorby a použitia sociálneho fondu je upravená v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

V súlade s uvedeným právnym predpisom sa sociálny fond tvorí z povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 („Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.”), z ďalšieho prídelu vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve najviac vo výške 0,5 % zo