dnes je 22.7.2024

Input:

Povinnosť auditu v občianskom združení

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Povinnosť auditu v občianskom združení

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Účtujeme občianske združenie – podvojné účtovníctvo, ktoré má príjmy zo štátneho rozpočtu, z VÚC a z nórskych grantov. Príjem za všetkých presiahne sumu 200 000 €, príjem z 2 % malo iba 2000 €. Má takéto občianske združenie povinnosť auditu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 213/1997 Z. z.

  • zákon č. 423/2002 Z. z.

Pohľad autora na problematiku:

Podľa znenia otázky ide o subjekt – občianske združenie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Vzhľadom na to, že z verejných zdrojov  získalo viac ako 200 000,- €, má povinnosť auditu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Záver:

Príjem z verejných zdrojov väčší ako 200 000 ,- € je ukazovateľom pre povinnosť vykonania auditu.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

V literatúre Verlag Dashöfer: Subjekty nezaložené za účelom podnikania