dnes je 22.7.2024

Input:

Povinnosť oznámenia subdodávky verejnému obstarávateľovi

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Povinnosť oznámenia subdodávky verejnému obstarávateľovi

Mgr. Martina Galabová


Otázka:

Pri zákazke s nízkou hodnotou mesto Poltár vybralo úspešného uchádzača, v zmluve o dielo ani v súťažných podkladoch nie je nijako upravená problematika subdodávateľov okrem povinnosti oznámiť zadanie subdodávky verejnému obstarávateľovi. Úspešný uchádzač teda nie je ničím obmedzený pri využívaní subdodávateľov.

Úspešný uchádzač sa po podpise zmluvy rozhodol využiť subdodávateľa na prípravu staveniska. Ním vybraný subdodávateľ je obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom a zriaďovateľom je mesto Poltár – verejný obstarávateľ, ktorý zadával zákazku. Na otázku, či uvedená situácia je v súlade so zákonom o VO UVO v metodickom usmernení