dnes je 22.7.2024

Input:

Povinnosti starostu v roku 2024

28.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:16

Kapitoly videa

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárnym orgánom). Starosta vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Cieľom predmetného webinára je priblížiť povinnosti starostu v roku 2024.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.