dnes je 3.6.2023

Input:

Prehľad oblastí, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu účtovnej závierky v obciach

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Prehľad oblastí, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu účtovnej závierky v obciach

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Štatutárny audit je bezprostredná komunikácia štatutárneho audítora s účtovnou jednotkou. V nasledujúcom texte uvádzame prehľad oblastí, ktoré okrem iného sú predmetom skúmania audítora v rámci výkonu auditu.

Oblasť informačného systému

V súvislosti s informačnými systémami zisťuje audítor úroveň závislosti obce na výpočtovej technike, t. j., aké činnosti, resp. transakcie sú zaznamenávané prostredníctvom informačného systému, resp. aké evidencie sú vedené prostredníctvom informačného systému.

Oblasťou skúmania audítora je aj typ informačného systému (napr. či sa

Najnovšie články
viac článkov