dnes je 29.3.2023

Input:

Prehľad zmien v postupoch účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Prehľad zmien v postupoch účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na základe racionalizácie a lepšej orientálnosti, ako aj výkazníctva štátnej správy a samosprávy, sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8 augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Vyššie uvedené opatrenie MF SR v znení neskorších zmien a doplnkov sa