dnes je 10.8.2022

Input:

Príjmy inkasované v obecnej rozpočtovej organizácii a ich vykázanie v obci v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1 Články

Ing. Nadežda Fuksová

2022.07.1.1 Príjmy inkasované v obecnej rozpočtovej organizácii a ich vykázanie v obci v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Hmotno-právnym predpisom zaoberajúcim sa príjmami samosprávy z rozpočtového hľadiska je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pre hospodárenie rozpočtových organizácií zriadených samosprávou – obcami – je dôležitý aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia samosprávy v príslušnom rozpočtovom roku.

 
Príjmy rozpočtu obce v súlade s rozpočtovými pravidlami sú:  
a) výnosy miestnych daní a poplatkov,