dnes je 15.8.2022

Input:

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPH

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.93 Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

§ 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

(1) Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a) podľa osobitných predpisov,12)

b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2,

c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

(2) Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1.


Súkromné stredné odborné učilište – platiteľ dane má vlastnú budovu, v ktorej prebieha teoretická výučba učňov a súčasne v tejto budove odborné učilište prevádzkuje reštauráciu. V reštaurácii sú zamestnaní stáli zamestnanci a okrem toho v nej prebieha praktická výučba učňov. Na uvedenej budove