dnes je 10.8.2022

Input:

Príklady účtovania dlhodobého majetku

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.5 Príklady účtovania dlhodobého majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  041  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DNM 3 000  041  321  
Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  01x  041  
Obstaranie DNM vlastnou činnosťou 9 000  041  623  
Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  01x  041  
Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  041  384