dnes je 13.6.2021

Input:

Príklady účtovania dlhodobého majetku

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.5 Príklady účtovania dlhodobého majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  041  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DNM 3 000  041  321  
Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  01x  041  
Obstaranie DNM vlastnou činnosťou 9 000  041  623  
Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  01x  041  
Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  041  384  
Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 10 000  01x  041  
Bezodplatné odovzdanie ako dar 20 000  548  041  
Predaj nedokončeného DNM 20 000  541  041  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM 
– v prípade škody  20 000  549  041  
– v ostatných prípadoch  20 000  548  041  
Manko na nedokončenom DNM 20 000  549  041  
Prebytok na nedokončenom DNM 20 000  041  384  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávouPopis účtovného prípadu 
Suma v € MD D 
Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  041  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DNM 3 000  041  321  
Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  01x  041  
Obstaranie DNM vlastnou činnosťou 9 000  041  623  
Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  01x  041  
Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  041  384  
Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 10 000  01x  041  
Technické zhodnotenie DNM – modernizácia DNM 
– dodávateľským spôsobom  6 000  041  321  
– vlastnou činnosťou  6 000  041  623  
Predaj nedokončeného DNM 20 000  541  041  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM 
– v prípade škody  20 000  549  041  
– v ostatných prípadoch  20 000  548  041  
Manko na nedokončenom DNM 20 000  549  04  
Prebytok na nedokončenom DNM 20 000  041  384  

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  041  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DNM 3 000  041  321  
Zaradenie DNM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  01x  041  
Obstaranie DNM vlastnou činnosťou 9 000  041  623  
Zaradenie DNM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  01x  041  
Bezodplatne nadobudnutý DNM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  041  384  
Zaradenie DNM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 10 000  01x  041  
Technické zhodnotenie DNM – modernizácia DNM 
– dodávateľským spôsobom  6 000  041  321  
– vlastnou činnosťou  6 000  041  623  
Predaj nedokončeného DNM 20 000  541  041  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DNM 
– v prípade škody  20 000  549  041  
– v ostatných prípadoch  20 000  548  041  
Manko na nedokončenom DNM 20 000  549  041  
Prebytok na nedokončenom DNM 20 000  041  384  

Príklad účtovania dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  042  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DHM 3 000  042  321  
Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  02x  042  
Obstaranie DHM vlastnou činnosťou 9 000  042  624  
Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  042  384  
Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 10 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  042  648  
Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 10 000  03x  042  
Technické zhodnotenie DHM 
– dodávateľským spôsobom  6 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  6 000  042  624  
Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od dodávateľa 10 000  042  321  
Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia 50 000  541  042  
Úroky z úverov na financovanie DHM, ak sa ÚJ rozhodla, že do času uvedenia majetku do užívania budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny 20 000  042  461, 231  
Technická rekultivácia pozemkov vykonaná 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Zaradenie technickej rekultivácie do užívania 
– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb  40 000  021  042  
– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov  40 000  031  042  
– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM  40 000  029  042  
Bezodplatné odovzdanie ako dar  20 000  548  042  
Predaj nedokončeného DHM  20 000  541  042  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM 
– v prípade škody (napr. zrušenie prác na príprave a rozostavaní obstarávaného DHM)  20 000  549  042  
– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)  20 000  548  042  
Manko na nedokončenom DHM 20 000  549  042  
Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM 20 000  042  384  
Materiál získaný zo zrušenej investície ocenený v úžitkovej hodnote 
– pred odpisom zrušenej investície  10 000  112  042  
– po odpise zrušenej investície  10 000  112  648  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu Suma v MD D 
Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  042  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DHM 3 000  042  321  
Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 11 000  02x  042  
Obstaranie DHM vlastnou činnosťou 9 000  042  624  
Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do používania … 9 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  042  384  
Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 10 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  042  355  
Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 10 000  03x  042  
Technické zhodnotenie DHM 
– dodávateľským spôsobom  6 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  6 000  042  624  
Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od dodávateľa 10 000  042  321  
Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia  50 000  541  042  
Technická rekultivácia pozemkov vykonaná 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Zaradenie technickej rekultivácie do užívania 
– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb  40 000  021  042  
– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov  40 000  031  042  
– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM  40 000  029  042  
Predaj nedokončeného DHM 20 000  541  042  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM 
– v prípade škody (napr. zrušenie prác na príprave a rozostavaní obstarávaného DHM)  20 000  549  042  
– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)  20 000  548  042  
Manko na nedokončenom DHM 20 000  549  042  
Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM 20 000  042  384  

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie DHM dodávateľským spôsobom na základe FA 8 000  042  321  
Náklady súvisiace s obstaraním DHM 3 000  042  321  
Zaradenie DHM obstaraného dodávateľským spôsobom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 11 000  02x  042  
Obstaranie DHM vlastnou činnosťou 9 000  042  624  
Zaradenie DHM vytvoreného vlastnou činnosťou do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 9 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý odpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  04  384  
Zaradenie DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 10 000  02x  042  
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný DHM (dar) od subjektu mimo verejnej správy 10 000  042  648  
Zaradenie neodpisovaného DHM nadobudnutého darom do používania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania … 10 000  03x  042  
Technické zhodnotenie DHM 
– dodávateľským spôsobom  6 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  6 000  042  624  
Obstaranie DHM za účelom jeho predaja po vykonaní technického zhodnotenia na základe FA od dodávateľa 10 000  042  321  
Vykonané technické zhodnotenie na obstaranom DHM 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Predaj DHM po vykonaní technického zhodnotenia 50 000  541  042  
Technická rekultivácia pozemkov vykonaná 
– dodávateľským spôsobom  20 000  042  321  
– vlastnou činnosťou  20 000  042  624  
Zaradenie technickej rekultivácie do užívania 
– ak je súčasť obstarávacej ceny stavieb  40 000  021  042  
– ak sa považuje za technické zhodnotenie pozemkov  40 000  031  042  
– ak nie je súčasťou obstarávacej ceny DHM  40 000  029  042  
Predaj nedokončeného DHM 20 000  541  042  
Zmarená investícia – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM 
– v prípade škody (napr. zrušenie prác na prípravea rozostavaní obstarávaného DHM)  20 000  549  042  
– v ostatných prípadoch (napr. nepotrebná projektová dok.)  20 000  548  042  
Manko na nedokončenom DHM 20 000  549  042  
Prebytok na nedokončenom odpisovanom DHM 20 000  042  384  

Príklad účtovania dlhodobého finančného majetku v obci


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku kúpou 
– cena obstarania  1 000  043  321,325  
– náklady súvisiace s obstaraním  500  043  321,325  
Zaradenie dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene 1 500  06x  043  
Obstaranie dlhodobého finančného majetku upísaním 1 500  043  367  
Zaradenie dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene 1 500  06x  043  

Postup účtovania poskytnutia rôznych typov preddavkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu MD D 
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z bankového účtu 052  221  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok  042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  321  052  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu na základe faktúra  321  221  
Zaradenie majetku do užívania  02x  042  
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného  551  08x  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvypriamo z úveru 052  461, 231  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok  042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  321  052  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok priamo z úveru na základe faktúry  321  461, 231  

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 221  357  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotného majetok na základe zmluvy z bankového účtu 052  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 357  384  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok 042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom 321  052  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry 321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 357  384  
Zaradenie majetku do užívania 02x  042  
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 551  08x  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov 384  694  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu na výdavkový rozpočtový účet 222  357  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z výdavkového rozpočtového účtu 052  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 357  384  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý hmotný majetok 042  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom 321  052  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý hmotný majetok z výdavkového rozpočtového účtu na základe faktúry 321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov) 357  384  
Zaradenie majetku do užívania 02x  042  
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 551  08x  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov 384  694  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom – preddavok poskytnutý z prostriedkov zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na výdavkový rozpočtový účet 222  354  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok na základe zmluvy z výdavkového rozpočtového účtu 052  222