dnes je 29.2.2024

Input:

Príprava a zostavenie účtovnej závierky štátnych RO a PO za rok 2023

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:31:32

Kapitoly videa

Na webinári budú prezentované postupy vedúce k správnemu a preukaznému zotaveniu účtovnej závierky, rizikové položky, výsledky inventarizácie, postup zostavenia účtovnej závierky, nové opatrenia a metodické usmernenie MF SR k zostaveniu účtovnej závierky. Spomenieme nadväznosť účtovnej závierky na výkazy o plnení rozpočtu.

Lektor

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.