dnes je 4.12.2023

Input:

Proces vybavenia stavebného povolenia od 1.4.2024

30.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:41

Kapitoly videa

Zákonodarca prijal zákon o výstavbe č. 201/2022 Z.z., ktorý spolu so zákonom č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní má nahradiť platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s predpokladanou účinnosťou od 1.4.2024. Vo webinári sa budeme venovať len jednej oblasti, samotnému postupu pri povolení stavby, novému inštitútu - stavebnému zámeru, ďalej si rozoberieme projekt stavby.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.