dnes je 30.6.2022

Input:

Protokol o prevzatí motorového vozidla

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11.1.5 Protokol o prevzatí motorového vozidla

Ing. Ľuboslava Minková

Stiahnuť dokument


Príloha č. ...............

PROTOKOL

o prevzatí a odovzdaní služobného vozidla

Odovzdávajúci: ..........................................................

Preberajúci: ................................................................

EČV vozidla: ...............................................................

Číslo karosérie: ...........................................................

Stav tachometra: .........................................................

Stav PL v nádrži: ........................................................

Na vozidle boli zistené nasledovné nedostatky: ...................................................................................................................................................................................