dnes je 20.4.2024

Input:

Registratúrny plán (návrh)

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.4 Registratúrny plán (návrh)

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Registratúrna značka   Vecný obsah dokumentu   Znak hodnotyLehota uloženia/v rokoch/   
    VŠEOBECNÉ       
AA   Analýzy a rozbory (finančných plánov, investičných plánov, ukazovateľov, nákladov k tvorbe zisku, hospodárskych výsledkov a pod.)       
AA1   Ročné   A – 10   
AA2   Krátkodobé   5   
AB   Evidencie – všeobecne   5 (po strate aktuálnosti)   
AC   Štatistika všeobecne, vrátane štatistických výkazov a ich vyhodnotení   5   
AD   Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest   5   
AE   Programy   10   
AF   Bežná korešpondencia   5   
AH   Správy o činnosti       
AH1   Ročné (výročné)   A – 10   
AH2   Krátkodobé   5   
AI   Plánovanie       
AI1   Plán hlavných úloh spoločnosti   A – 10