dnes je 4.8.2021

Input:

Registratúrny plán (štruktúra)

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.19.3 Registratúrny plán (štruktúra)

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:   Registratúrny plán (štruktúra)   
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

A. AGENDA RIADENIA

AA - valné zhromaždenie

01. rokovací poriadok A-10

02. zápisnice z rokovaní aj s prílohami (pozvánka, prezenčná listina, A-10

program, materiály)

03. zápisnice z rokovaní na iných organizačných celkoch spoločnosti 10

04. zoznamy akcionárov A-10

AB - predstavenstvo a dozorná rada

01. rokovacie poriadky A-10

02. zápisnice z rokovaní predstavenstva a jeho orgánov aj s prílohami A-10

03. zápisnice z rokovaní dozornej rady aj s