dnes je 31.5.2024

Input:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia z pohľadu účtovania v obci v roku 2023

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia z pohľadu účtovania v obci v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD. 


Otázka:

Poprosila by som Vás o radu v nasledovnom:

Obec dala zmodernizovať verejné osvetlenie. S firmou, ktorá to robila uzatvorila dve zmluvy.

1. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 ObZ v znení neskorších predpisov

- tu je predmetom plnenia výmena existujúcich prvkov verejného osvetlenia za nové LED svietidlá v počte 159 ks

- zmluva je uzatvorená na 12 rokov a firma si každý mesiac fakturuje dohodnutú zmluvnú odmenu

- počas trvania zmluvy je uvedená rekonštrukcia v majetku firmy a až po zaplatený dohodnutej ceny diela a kúpnej ceny 1,00 € vlastnícke právo nadobudne obec

Je toto finančný prenájom a účtovať to účte 474 a v prospech účtu 042?

2. Zmluva o