dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v PO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.3 Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v PO

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej