dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v príspevkovej organizácii

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.5.1 Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok IVymedzenie zásob

Za zásoby sú v príspevkovej organizácii (ako účtovnej jednotke) považované:

Materiál – kancelárske potreby, drobné reklamné predmety, materiál zabezpečujúci drobné opravy budovy, pohonné hmoty, obaly, ochranné pracovné prostriedky,