dnes je 3.6.2023

Input:

Smernica o obsahu výročnej správy pre subjekty verejnej správy

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.14 Smernica o obsahu výročnej správy pre subjekty verejnej správy

Ing. Jozef Pohlod; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
     
Názov vnútropodnikovej smernice:    Obsah výročnej správy pre subjekt verejnej správy    
Prílohy:         
Číslo smernice:         
Rozsah platnosti:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

  1. Cieľom tejto smernice je stanovenie obsahovej náplne výročnej správy účtovnej jednotky pôsobiacej ako subjekt verejnej správy.
  2. Výročnú správu má povinnosť vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať overenú účtovnú závierku audítorom.
  3. Kritéria pre povinnosť overenia účtovnej závierky sú upravené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v osobitných predpisoch.
Najnovšie články
viac článkov