dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.2 Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Odpisový plán a odpisovanie    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na odpisy dlhodobého majetku sa pozeráme z dvoch hľadísk:

1. z účtovného hľadiska,

2. z