dnes je 20.4.2024

Input:

Smernica o poskytovaní mzdových zvýhodnení (príplatkov)

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.4 Smernica o poskytovaní mzdových zvýhodnení (príplatkov)

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO) 
    
Názov smernice   Poskytovanie mzdových zvýhodnení (príplatkov)   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti     
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil      

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze. V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou